PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Z życia stowarzyszenia > 24.09.2020 Walne Zebranie Członków PSZN
24
Wrz

24.09.2020 Walne Zebranie Członków PSZN

Szanowni Państwo,
Zgodnie z par. 33 pkt 1 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, Zarząd PSZN zobowiązany jest do zwołania zebrania członków co najmniej raz w roku.
W związku z powyższym Zarząd PSZN zwołuje Walne Zebranie Członków PSZN na dzień 24.09.2020 r (czwartek) na godzinę 16.30 w siedzibie PSZN ul Grzybowska 45; drugi termin godz.17.oo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania;
 5. Przedstawienie sprawozdania zarządu PSZN za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PSZN za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Etyki PSZN za 2019 r.
 8. Przyjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 9. Głosowanie nad udzieleniem przez Walne Zebranie absolutorium za rok 2019 członkom zarządu
 10. Wybór nowych członków zarządu
 11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybór członków Komisji Etyki
 13. Wolne wnioski i dyskusja.
 14. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSZN

W związku z faktem, że podczas planowanego zebrania odbędą się wybory nowych członków zarządu naszego Stowarzyszenia , osoby zainteresowane udziałem w wyborach winny dostarczyć  elektronicznie stosowne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.

Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w zebraniu do 20.09.2020 r. – biuro@polski-zarzadca.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com