PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności > IREM – wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
22
Sty

IREM – wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości


Tytuł C
PM (CERTIFIED PROPERTY MANAGER), nazywany “Dyplomowanym Zarządcą Nieruchomości”, nadawany jest przez Instytut IREM z Chicago, USA.

Program edukacyjny IREM to jeden z najpełniejszych programów szkoleniowych na rynku nieruchomości. Obejmuje zagadnienia marketingowe; sposoby negocjowania umów najmu lokali biurowych; zarządzania działem zasobów ludzkich; zarządzania różnymi rodzajami ryzyka; planowania, wdrażania i monitorowania działań służących utrzymaniu nieruchomości i zapewnieniu jej bezpieczeństwa; zagadnienia mające wpływ na proces planowania finansowego dla danej nieruchomości; stosowania narzędzi finansowych; zasady zarządzania nieruchomością jako inwestycją; rozwiązywania problemów natury etycznej.

 

Program certified property manager (CPM) opiera się na wiedzy i niezbędnych szkoleniach dla menedżerów wszystkich typów nieruchomości. Każdy kandydat musi spełnić wymóg minimalnego doświadczenia, zdać egzamin z serii odpowiednich kursów, pomyślnie zdać egzamin certyfikacyjny, który obejmuje problem operacyjne lub należy napisać plan zarządzania nieruchomości oraz stosować się do Kodeksu Etyki Instytutu IREM.

 

LISTA KURSÓW:

Kursy IREM prowadzone są w języku angielskim z jednoczesnym tłumaczeniem na język polski

 

Każdy kandydat, który chce uzyskać tytuł CPM musi:
Wziąć udział w kursie przygotowawczym (CPM001) i zdać egzamin certyfikacyjny składający się ze 150 pytań oraz wziąć udział w dwudniowym kursie “Plany zarządzania nieruchomościami” (MPSAXM) i zdać dwudniowy egzamin z pisania planu zarządzania.

  Kursy 1-dniowe Kursy 2-dniowe Egzaminy
  ASM605 FIN402 CPM001 + EGZAMINY
  ETH800 ASM603
  ASM604
  MKL406
  MNT402
  HRS402
 
ZRZESZONY W PFRN 1200 zł 2800 zł 6900 zł
NIEZRZESZONY W PFRN 1500 zł 3100 zł 7500 zł

*kwoty brutto

Szczegóły na stronach PFRN 

oraz w biurze Federacji

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com