PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Warsztaty > Odpowiedzialność członków zarządów wspólnot mieszkaniowych
22
Lis

Odpowiedzialność członków zarządów wspólnot mieszkaniowych

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie, najstarsza organizacja zawodowa zarządców nieruchomości w Polsce zaprasza wszystkich zainteresowanych , a w szczególności osoby kandydujące lub sprawujące funkcje członków zarządu  wspólnoty mieszkaniowej na krótkie szkolenie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu , które odbędzie się:

 

22 listopada 2018 r. (czwartek) w godz. 15.oo – 20.oo.

Celem naszego szkolenia jest  przekazanie słuchaczom kompendium wiedzy jaką powinni posiadać członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych i współwłaściciele nieruchomości, aby prawidłowo wypełniać swoje obowiązki nałożone przez zapisy prawa.

W szkoleniu zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Otoczenie prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej – prawo własności, współwłasność, kodeks cywilny, ustawa o własności lokali.
  2. Odpowiedzialność organizacyjna, cywilna, karna i karno-skarbowa członków zarządu wspólnot mieszkaniowych.
  3. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej – sporządzanie, odczytywanie.
  4. Statut i regulaminy wspólnoty mieszkaniowej – wymóg czy konieczność ?
  5. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej – celowość, prawidłowość, ważność, tryb zaskarżenia.
  6. Zebranie właścicieli nieruchomości – zwołanie, przedmiot, prowadzenie.
  7. Profesjonalny zarządca nieruchomości na usługach wspólnoty mieszkaniowej.
  8. RODO a wspólnota mieszkaniowa.
  9. Ubezpieczenia wspólnoty i zarządu.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Janas – doświadczony zarządca nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, absolwent SGH i Akademii Leona Koźmińskiego, biegły sądowy, uczestnik licznych seminariów i szkoleń poświęconych zarządzaniu nieruchomościami m.in. pod auspicjami IREM Institute of Real Estate Management.

Cena szkolenia :  250,00 zł

dla członków PFRN :  200,00 zł

Zajęcia odbędą się w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie w budynku JMTower  przy ul. Grzybowskiej 45 (wejście A , windami 4,5,6, VIII p).
Zapewniamy – materiały, przerwy kawowe, napoje i słodki bufet

Deklaracja na szkolenie 22.11.2018 r.
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com