PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

OFERTA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 2018

Jak co roku strategiczny partner PFRN, SAGA Brokers  zaproponował oferte ubezpieczeniowa dla zarzadców nieruchomości. Szczegółowa propozycja w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC  zarządcy nieruchomości na rok 2018 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego

www.frontin.pl

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

 

UWAGA

Ze względu na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną ważne jest terminowe złożenie wniosku (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Przypominamy o nowych obowiązkach zarządcy:

– zarządca ma obowiązek załączyć do umowy o zarządzanie kopię aktualnego dokumentu
ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu)
– zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w
ubezpieczeniu
– zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia

w przeciwnym razie strona umowy o zarządzanie ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers

 

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com