PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Dla wspólnot > Wspólnota mieszkaniowa jest w dobrych rękach gdy zarządza nią zarządca członek PSZN
20
Lut

Wspólnota mieszkaniowa jest w dobrych rękach gdy zarządza nią zarządca członek PSZN

Aby sprostać zadaniom wynikającym z realizacji misji stowarzyszenia zarząd uznał, iż jest absolutnie niezbędne aby w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków stowarzyszenia przygotować standardy zawodowe czyli rodzaj kodeksu postępowania zarządców wobec swoich klientów jakimi są wspólnoty mieszkaniowe. Określenie tych standardów a następnie kierowanie się nimi w codziennej praktyce przez członków stowarzyszenia pozwoli na stopniową odbudowę nadszarpniętej reputacji zawodu z drugiej zaś strony tego rodzaju katalog czynności i praktyk będzie mógł stanowić narzędzie dla zarządów wspólnot zarówno w procesie wyboru zarządcy jak również dla oceny jego pracy. Przyjęto, że projekt takiego kodeksu będzie obejmował:

– zasady ofertowania tj. zasady według których winna być wyznaczana cena ofertowanych usług zarządzania w relacji do zakresu usług

– minimalny zakres usług jakie powinny być oferowane klientom w ramach usługi zarządzania nieruchomością wspólną.

– zasady i kryteria oceny jakości pracy zarządców i firm zarządzających

Po opracowaniu i zatwierdzeniu kodeks ten zostanie upubliczniony i jako stowarzyszenie będziemy starali się, aby jego zapisy przy waszej pomocy korzystając z mediów społecznych, dotarły do świadomości jak największej liczby zarządów polskich wspólnot mieszkaniowych a także samych zarządców.

Tej sprawie ale też innym gorącym tematom chcielibyśmy poświęcić edycję „Letnich Warsztatów Zarządców” , która planujemy na druga połowę czerwca, tuz przed wakacjami. O szczegółach poinformujemy w kwietniu.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com