PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Z życia stowarzyszenia > Walne Zebranie Członków PSZN
25
wrz

Walne Zebranie Członków PSZN

W dniu 25 września 2021 w ośrodku rekreacyjno -biznesowym w Wildze odbyło się Walne Zebranie Członków PSZN. Zebranie to było podsumowaniem roku ubiegłego i jednocześnie kończyło kadencje obecnych władz stowarzyszenia. 

Zebranie otworzył Prezes Janusz Gutowski, który w chwile po tym został wybrany do przewodniczenia obradom. Następnie Zarząd złożył uczestnikom zebrania sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2020.

W wyniku przeprowadzonych głosowań wszyscy członkowie zarządu otrzymali od zebranych absolutorium za pełnienie swoich funkcji w roku ubiegłym. Swoje sprawozdania złożyła też Komisja Rewizyjna i Komisja Etyki.

Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania w związku z zakończoną kadencją władz (2019-2021) ogłosił wybory do nowych władz naszego Stowarzyszenia.

W wyniku tajnego głosowania został powołany zarząd naszego stowarzyszenia na lata 2021-2024 w następującym składzie:

  1. Jacek Janas – Prezes Zarządu PSZN
  2. Elżbieta Brzostek – Wiceprezes Zarządu PSZN
  3. Magdalena Zając – Członek Zarządu PSZN
  4. Małgorzata Ziętal – Członek Zarządu PSZN

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

  1. Janusza Gutowskiego – Przewodniczącego
  2. Beatę Mikołajewską – Wiceprzewodniczącą

Do Komisji Etyki wybrano:

  1. Renatę Gurzkowską-Żarkiewicz  – Przewodniczącą
  2. Jakuba Pośpiecha – Wiceprzewodniczacego

Na zakończenie  nowy Prezes naszego Stowarzyszenia kol. Jacek Janas podziękował za wybór nowego zarządu  i jednocześnie podziękował za dotychczasową pracę i wysiłek  wszystkim członkom władz PSZN, którzy w tym roku zakończyli swoją kadencję.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com