PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Dla wspólnot, Z życia stowarzyszenia > PROTEST DO MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
12
kwi

PROTEST DO MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

– Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomosci przyłącza się do protestu w sprawie posługiwania się wzorem zawiadomienia, wynikającego z ust. 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295)

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy treść protestu jaki został opublikowany na stronach Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Jako Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w pełni popieramy ten protest i również nie zgadzamy się na stosowanie tak absurdalnych przepisów.

Zdaniem naszych członków to są przepisy, których nie da się zrealizować. Ktoś, kto wymyślił te przepisy nie miał zielonego pojęcia o czym pisze , a zależało mu wyłącznie na efekcie propagandowym i chwaleniu działań obecnego rządu.

Nikt nie wie co oznaczają wymienione w rozporządzeniu ceny tzw. „z wyrównaniem” i od czego będzie to „wyrównanie” liczone. Na stronach dostawców ciepła są sprzeczne dane dotyczące wyliczania cen co również nie rozjaśnia sytuacji zarządców.
Z lektury nowych przepisów wynika, że ustawodawcy wydawało się, że zmiana przyjęte ceny taryfowe w jakiś magiczny sposób przełożą się samoistnie na opłaty mieszkańców i do tego niemalże w czasie rzeczywistym.

W środowisku funkcjonuje opinia , że to największa bzdura legislacyjna, jaką widzieli zarządcy przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

P R O T E S T do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W związku z zadaniami odbiorców ciepła wynikającymi z art. 23 ust 1 pkt 2), pkt 3) i obowiązkiem posługiwania się wzorem zawiadomienia, wynikającego z ust. 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295), wzywamy Ministerstwo do podjęcia działań w celu wstrzymania realizacji ww. obowiązku od odbiorców ciepła i zainicjowania działań w celu korekty zapisów art. 23 ust 1 pkt 2 i pkt 3 tej ustawy.

UZASADNIENIE:
W wielu wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych i tbs, realizacja powyższego zadania, tj. uwzględnienia w zaliczkach na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła i kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, obniżonej opłaty za ciepło, jest niemożliwe do realizacji, ze względu na brak możliwości indywidualnego przyporządkowania wartości ciepła do lokalu w terminie ustawowym, bez rozliczeń i bez naruszenia obowiązujących zasad i przepisów regulaminów rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i rozliczeń kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej i bez poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, nie ujętych w planach gospodarczych tych podmiotów.
Realizując wytyczne art. 45a ust. 7a-10 Ustawy Prawo energetyczne i podobne wcześniejsze przepisy, wiele wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i tbs wdrożyło rozwiązania podziału kosztów zużycia ciepła wg urządzeń określonych w art. 7a Ustawy Prawo energetyczne przyjmując najczęściej roczne (12-miesięczne) okresy rozliczeniowe. Nie ma w takich przypadkach możliwości przyporządkowania (oszacowania) wiarygodnej wartości obniżenia kosztu (zaliczki) dla pojedynczego gospodarstwa domowego (lokalu), bez dokonania rozliczenia całego budynku tzn. przyporządkowania kosztu do wielkości zużycia ciepła. Ponieważ rozwiązania np. z wykorzystaniem podzielników, wymagają realizacji usług zewnętrznych firm rozliczeniowych, podmioty te podpisały takie umowy rozliczeniowe i określiły terminy odczytów podzielników czy ciepłomierzy. Wszelkiego typu ww. usługi poza terminami ustalonymi w regulaminach tj. odczyty podzielników, wykonanie rozliczenia, obliczenia – szacowania, wykonanie wydruków, wymagają poniesienia przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i tbs, dodatkowych zupełnie nieplanowanych i niemałych nakładów finansowych, na które te podmioty nie są przygotowane. Realizacja takich usług wymaga także ze względów organizacyjnych minimum od 6 tygodni do 3 miesięcy. Niezrozumiały jest w tej sytuacji wymóg „niezwłocznego zawiadomienia”.
Wprowadzenie obowiązków „niezwłocznych” wynikających z art. 23 ust 1 pkt 2), pkt 3) w okresie przygotowywania badań sprawozdań finansowych, organizacji spotkań wspólnot i organizacji walnych zgromadzeń spółdzielni, zupełnie dezorganizuje pracę tych podmiotów, gdyż wymaga organizacji nie tylko usług opisanych powyżej, ale także dokonanie nieplanowanych w tym okresie czynności przez pracowników lub usługodawców tych podmiotów: wprowadzenia naliczonych opłat do systemu, ustalenia nowej zaliczki na ciepło lub c.w.u., zawiadomienia mieszkańców wysokości nowej zaliczki oraz w ostateczności wypełnienia zawiadomienia dla każdego lokalu i dostarczenia go do tego lokalu.
Wszystkie te czynności ostatecznie generują dodatkowe koszty, które we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych i tbs ostatecznie poniosą gospodarstwa domowe, których ustawa nie rekompensuje i które mogą okazać się niewspółmierne z uzyskanymi obniżeniami opłat za ciepło. Poza dezorganizacją podmiotów, niezrozumieniem gospodarstw domowych, wprowadzony mechanizm obciąża gospodarstwa domowe dodatkowymi kosztami, a efekt społeczny obecnych zapisów może okazać się wprost przeciwny do oczekiwanych przez ustawodawcę i rząd.
Dlatego wnioskujemy o wstrzymanie realizacji obowiązku wynikających z zapisów art. 23 ust 1 pkt 2 i pkt 3 od odbiorców ciepła i po konsultacjach ze środowiskami reprezentującymi zarządców nieruchomości, zainicjowania działań w celu korekty zapisów art. 23 ust 1 pkt 2 i pkt 3 oraz dostosowania ich zakresu, treści i terminów do zaproponowanych rozwiązań, być może dostosowanie zapisów na drukach rozliczeniowych, dostarczanych do lokali po obowiązujących w tych podmiotach okresach rozliczeniowych.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com