PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Dla wspólnot > Obowiązek zgłoszenia budynków do Centralnea Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
20
lip

Obowiązek zgłoszenia budynków do Centralnea Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od dnia 1 lipca 2021 wszyscy zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w zarządzanych budynkach do rejestru CEEB czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy wszystkim, że stosownie do art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.  z 2021 r. poz. 554), począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. – właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (zwana dalej „deklaracją”), w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Dodatkowo, w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przewidziano sytuację odnoszącą się do wszystkich dotychczas (do dnia 1 lipca 2021 r.) użytkowanych źródeł ciepła lub spalania paliw, w której to właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia takiej deklaracji – nie później niż w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia 1 lipca 2021 r.

Deklaracje można składać w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/ w ramach prowadzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przywołując przedmiotowe przepisy – przypominamy o obowiązkowym złożeniu ww. deklaracji przez wszystkich zarządców budynków wielorodzinnych.

Niestety niektórzy  zarządcy budynków wielorodzinnych cedują ten obowiązek na właścicieli poszczególnych lokali, w przekonaniu braku  zobowiązania po ich stronie.

Przestrzegamy, że w rozdziale 5b ww. ustawy przewidziano „Przepis karny”, albowiem w art. 27h został określony sposób karania oraz tryb prowadzonego  postępowania wobec osób, które nie dopełnią ustawowego obowiązku.

Ten kto nie złoży deklaracji w terminie, wbrew ciążącemu na nim obowiązku, podlega karze grzywny

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego z Głównym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego adres: info-ceeb@gunb.gov.pl .

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com