PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności > Komisja specjalna PSZN d/s zmian w Ustawie o Własności Lokali rozpoczęła swoje działanie
01
maj

Komisja specjalna PSZN d/s zmian w Ustawie o Własności Lokali rozpoczęła swoje działanie

Jak zapowiadaliśmy wcześniej na naszych stronach, w środę 27 kwietnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Specjalnej PSZN,  której celem będzie z jednej strony opracowanie  naszych założeń do kompleksowej nowelizacji  Ustawy o Własności Lokali, z drugiej zaś aktywne działania w obrębie naszego środowiska a także poza nim dla uświadomienia konieczności tych zmian i uzyskania szerokiego wsparcia dla naszej inicjatywy.

Podczas obrad Komisji w składzie, Janusz Gutowski, Beata Mikołajewska, Iwona Basikowska, Joanna Pieciukiewicz, Jacek Janas ustaliliśmy, że ponowimy wystąpienie do Komisji Infrastruktury o przyznanie PSZN  statusu konsultanta społecznego. Przypomnę, że podczas poprzedniej kadencji nasi przedstawiciele pełnili te funkcje pod szyldem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.  Przedstawimy również parlamentarzystom nasze stanowisko w sprawie zmian, które wcześniej prezentowaliśmy Ministerstwu Infrastruktury w naszym liście wzbogacone o wyniki ankiety, którą jesienią 2015 roku zorganizowało ministerstwo zapraszając przedstawicieli środowiska.

Niezależnie od tych działań skierowanych w szczególności do parlamentu a głównie do Komisji Infrastruktury,  chcielibyśmy stworzyć szersze poparcie dla zmian  ze strony innych Stowarzyszeń Zarządców i rozpoczęliśmy już takie działania,  ale również przedstawicieli Wspólnot mieszkaniowych i tu liczymy na państwa udział w przekazaniu tych informacji zarządom wspólnot.  Mamy wsparcie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, świadomej konieczności integracji środowisk nieruchomościowych wokół wyzwań, które przynosi rzeczywistość.

W maju planujemy odbycie spotkań z posłami różnych klubów pracujących w Komisji Infrastruktury, naświetlając konieczność znaczącej nowelizacji UWL. O rezultatach będziemy informować

Zachęcamy do udziału w pracach naszej Komisji Specjalnej  ale też zachęcamy do szerokiej dyskusji, do zgłaszania uwag do zamieszczonych materiałów ponieważ wzbogacą one naszą wiedzę o wasze doświadczenia,  co pomoże w szerszym i głębszym rozumieniu zjawisk i sytuacji w obrębie własności lokali a w rezultacie poprawi jakość naszych propozycji.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com