PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Warsztaty > Kursy na Zarządcę Nieruchomości z licencją Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – wrzesień 2019
7
wrz

Kursy na Zarządcę Nieruchomości z licencją Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – wrzesień 2019

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie, najstarsza organizacja zawodowa zarządców nieruchomości w Polsce zaprasza chętnych na  kolejny kurs zawodowy kształcący zarządców nieruchomości w podstawowym zakresie.

Kolejną edycję planujemy na :

7 września 2019

Program kursu oparty jest o minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), które z kolei powstały na bazie profilu kompetencyjnego CEPI -CEI (Europejskiej Rady Nieruchomości), której PFRN jest członkiem. Kurs zorganizowany jest w formie czterech zjazdów weekendowych, podczas których realizuje się 60 godzin edukacyjnych.

W proces kształcenia na naszych kursach zaangażowani są wybitni specjaliści zarówno akademiccy jak prof. Iwona Foryś, która niezależnie od faktu, iż jest autorką niezliczonej liczby publikacji, z których korzystają wszelkie inne inicjatywy edukacyjne, jest jedną z twórczyń programu PFRN kształcenia zarządców i w końcu jest również członkiem PSZN. Wykładają  również wybitni prawnicy o rozległej praktyce jak mecenas Hoa Dessoulavy – Śliwińska, czy  zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi,  tacy jak koleżanka Beata Mikołajewska czy koledzy Mariusz Dubieniecki i Jacek Janas czy koledzy  Janusz Gutowski i Witold Malinowski jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne.

Kursanci o kursie :

Kurs był dobrze zorganizowany, bardzo rzeczowe dobrze przekazane informacje, fajna, przyjemna atmosfera.Pozdrawiam, Anna Kukuła

Serdecznie polecam kurs Zarządcy Nieruchomości. Na wykładach przekazano praktyczną wiedzę, materiały oraz zachowano żywy dialog z uczestnikami. Formuła zajęć stwarza możliwości na nawiązanie nowych kontaktów zawodowych zarówno z kursantami, jak również z wykładowcami, którzy umożliwiają konsultacje także po zakończeniu kursu. Magda Godlewska. Moje obecne stanowisko: Office Department Coordinator AXI IMMO

 
Każda osoba, która ukończyła kurs otrzyma zaświadczenie wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie potwierdzające fakt ukończenia i kwalifikacje zarządcy nieruchomości.

 

Cena Kursu w takim przypadku wynosi 1350,00 zł

Osoba, która ukończy kurs i zda z wynikiem pozytywnym egzamin testowy otrzyma Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i uzyska wpis do Centralnego Rejestru Zarządców PFRN

Cena Kursu w takim przypadku wynosi  1500,00 zł

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia w  Warszawie w budynku JMTower  przy ulicy Grzybowska 45

Deklaracja na kurs 7.09. – 29.09.2019 r. i HARMONOGRAM KURSU 7.09 – 29.09.2019 r.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com