PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Warsztaty > KURS NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI w wersji zdalnej tzw. On line
6
Lis

KURS NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI w wersji zdalnej tzw. On line

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie, najstarsza organizacja zawodowa zarządców nieruchomości w Polsce  zaprasza wszystkich  chętnych na  kolejną edycję kursu zawodowego kształcącego zarządców nieruchomości w podstawowym zakresie.

Kolejną edycję planujemy w dniach  :

od 6 listopada do 28 listopada  2021 roku

Program kursu oparty jest o minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), które z kolei powstały na bazie profilu kompetencyjnego CEPI -CEI (Europejskiej Rady Nieruchomości), której PFRN jest członkiem. Kurs zorganizowany jest w formie czterech zjazdów weekendowych, podczas których realizuje się 60 godzin edukacyjnych.

 
Każda osoba, która ukończyła kurs otrzyma w formie elektronicznej zaświadczenie wystawione przez Polską Federację Rynku Nieruchomości potwierdzające fakt ukończenia kursu.

Cena Kursu w takim przypadku wynosi 1650,00 zł

Osoba, która ukończy kurs i zda z wynikiem pozytywnym egzamin testowy otrzyma Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i uzyska wpis do Centralnego Rejestru Zarządców PFRN.

Zgodnie z nowymi wytycznymi egzamin on-line będzie się składał z 50 pytań testowych i 3 pytań ustnych, a warunkiem jego przeprowadzenia są włączone kamery osób zdających.

Cena Kursu w takim przypadku wynosi  1800,00 zł

Zajęcia i egzamin ustny będą odbywały się w  na platformie internetowej ZOOM,  a  egzamin testowy z platformy TEAMS

Kurs w wersji on line posiada wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych:

Deklaracja na kurs 6.11. –  28.11.2021r. i  Harmonogram kursu 6.11. –  28.11.2021r

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com