PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Warsztaty > WAKACYJNY KURS NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI (on-line)
9
lip

WAKACYJNY KURS NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI (on-line)

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie, najstarsza organizacja zawodowa zarządców nieruchomości w Polsce  zaprasza wszystkich  chętnych do poszerzenia swojej wiedzy na  przedwakacyjną edycję kursu zawodowego on-line kształcącego zarządców nieruchomości w podstawowym zakresie.

Przedwakacyjną edycję planujemy w dniach  :

od 9 lipca do 31 lipca 2022 roku

Program kursu oparty jest o minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), które z kolei powstały na bazie profilu kompetencyjnego CEPI -CEI (Europejskiej Rady Nieruchomości), której PFRN jest członkiem. Kurs zorganizowany jest w formie czterech zjazdów weekendowych, podczas których realizuje się 60 godzin edukacyjnych.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzyma w formie elektronicznej zaświadczenie wystawione przez Polską Federację Rynku Nieruchomości potwierdzające fakt ukończenia kursu i uzyskaniu kwalifikacji zarządcy nieruchomości..

Cena Kursu w takim przypadku wynosi 1650,00 zł

Zgodnie z najnowszymi wymaganiami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości  egzamin po zakończeniu kursu składa się z części testowej ( 50 pytań) oraz trzech pytań ustnych. Warunkiem zdania egzaminu jest wskazanie prawidłowych odpowiedzi w 39 pytaniach testowych i prawidłowa odpowiedź na jedno pytanie ustne.

Zdany egzamin jest równoznaczny z otrzymaniem  Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po uprzedniej rejestracji one-line w Centralnym Rejestrze Zarządców PFRN.

Po pozytywnym ukończeniu kursu każdy jego uczestnik ma prawo przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. 

Zgodnie z nowymi wytycznymi egzamin on-line będzie się składał z 50 pytań testowych i 3 pytań ustnych, a warunkiem jego przeprowadzenia są włączone kamery osób zdających.

Cena Kursu w takim przypadku wynosi  1800,00 zł

Zajęcia i egzamin ustny będą odbywały się w  na platformie internetowej ZOOM,  a  egzamin testowy z platformy TEAMS

Kurs w wersji on line posiada wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych:

Deklaracja na kurs 9.07. –  31.07.2022 r.Harmonogram kursu 9.07. –  31.07.2022 r.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com