PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Dla wspólnot > Czy członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych powinni płacić składki zdrowotne do ZUS ?
1
lut

Czy członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych powinni płacić składki zdrowotne do ZUS ?

Od 1 styczna 2022 roku dzięki decyzjom politycznym rządu żyjemy w nowej rzeczywistości gospodarczej zwaną „NOWYM ŁADEM”

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W następstwie zmian prawnych wprowadzonych w ramach tzw. „Nowego Ładu” jako zarządcy nieruchomości zostaliśmy zaskoczeni wieloma przepisami, których brzmienie , a co za tym interpretacja nie jest jednoznaczna. 

Jednym z takich problemów interpretacyjnych jest odpowiedź na pytanie czy członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, którzy otrzymują wynagrodzenie, powinni opłacać składki zdrowotne do ZUS.

Pewne wskazówki do rozstrzygnięcia tego problemu   można wyczytać  na łamach 'Doradcy Zarządcy Nieruchomosci, gdzie ukazał się artykuł autorstwa pani mec. Agnieszki Żelaznej pt. „Składka zdrowotna – czy członkowie zarządu wspólnoty muszą ja płacić. ”  link –    Składka zdrowotna – czy członkowie zarządu wspólnoty muszą ją płacić? – Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości (doradcazarzadcy.pl)

W polecanym artykule wyjaśniono, że zgodnie ze stanowiskiem zajętym  przez ZUS,  członkowie zarządu wspólnot mieszkaniowych powoływani uchwałą  nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.  Podlegają składce zdrowotnej jedynie te osoby, których przychody są opodatkowane na podstawie art. 13 pkt 7 OPDOF (a więc stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście). 

Wielu zarządców zdecydowało się jednak napisać do ZUS wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w którym zadają pytanie czy składki zdrowotne od wynagrodzeń członków zarządów wspólnot trzeba odprowadzać czy też nie ?

Niestety dotychczasowe odpowiedzi z ZUS nadal nie wyjaśniają  sprawy, gdyż ZUS w tej sprawie stwierdził swoją „niewłaściwość rzeczową” i odsyła tego typu wnioski do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli  ktoś z Państwa otrzyma stosowną interpretację od NFZ prosimy o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com