PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Warsztaty > DOKUMENTACJA I TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI – szkolenie dotyczące omówienia dobrych praktyk oraz istotnych zamian prawnych w tym zakresie.
10
gru

DOKUMENTACJA I TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI – szkolenie dotyczące omówienia dobrych praktyk oraz istotnych zamian prawnych w tym zakresie.

W związku z dużym zainteresowaniem proponowanymi tematami

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie

zaprasza wszystkich chętnych, pragnących zgłębić tajniki zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na kolejne szkolenie dotyczące technicznych aspektów utrzymania nieruchomości.

Szkolenie odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 r. (wtorek)

w godz. 9.oo – 15.oo

Celem szkolenia jest zaznajomienie jego uczestników  istotnymi zmianami w przepisach m.in. w Ustawie prawo budowlane, zasadami prowadzenia inwentaryzacji zasobów dokumentacyjnych oraz prowadzenia bieżącej, wymaganej prawem dokumentacji, w tym Książki Obiektu Budowlanego.

Ponadto zapoznanie  z technikami działania w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości komercyjnych i ich wykorzystanie w nieruchomościach innych typów.

Adresatami naszego szkolenia sa zarządcy indywidualni w zasobach mieszkaniowych i publicznych, administratorzy zatrudnieni w organizacjach i firmach zarządczych, osoby odpowiedzialne za kwestie utrzymania technicznego, prowadzenia gospodarki remontowej, współpracę z deweloperami. Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, właściciele nieruchomości, pracownicy służb technicznych.


Szkolenie poprowadzi Pan Witold Malinowski:

licencjonowany zarządca nieruchomości (od 2002 r.),
– pośrednik w obrocie nieruchomościami (od 2013 r.),
–  przedsiębiorca, związany z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i      publicznymi zaangażowany w różnorodną działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami,      
zwłaszcza  w zakresie utrzymania technicznego obiektów i zapewnienia bezpieczeństwa.
– Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA .
 – były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej -podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.

Każda osoba, która ukończy szkolenie otrzyma stosowne zaświadczenie wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie potwierdzające fakt jego ukończenia i nabycia określonej wiedzy.

 

Cena szkolenia wynosi jedynie 300,- zł

Cena szkolenia dla członków stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN wynosi jedynie 250,- zł

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia w  Warszawie w budynku JMTower  przy ulicy Grzybowska 45.

Zapewniamy –  materiały, przerwy kawowe, napoje i  słodki bufet 

Deklaracja na szkolenie ” Techniczne Utrzymanie Nieruchomości” 10.12.2019 r.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com