PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Warsztaty, Z życia stowarzyszenia > Walne Zebranie Członków PSZN
20
cze

Walne Zebranie Członków PSZN


Szanowni Państwo!

Zgodnie z par. 33 pkt 1 obecnego Statutu Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie, Zarząd PSZN zobowiązany jest do zwołania zebrania członków co najmniej raz w roku.
W związku z powyższym Zarząd PSZN w Warszawie zwołuje Walne Zebranie Członków PSZN w Siedzibie PSZN w Warszawie przy Pl. Grzybowskim 10/31.

w dniu 20 czerwca 2024 roku (czwartek) 
o godzinie 17.oo (pierwszy termin)  17.3o (drugi termin)

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania;
5. Przedstawienie sprawozdania zarządu PSZN za rok 2023,
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PSZN za rok 2023
7. Przyjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
8. Głosowanie nad udzieleniem przez Walne Zebranie absolutorium za rok 2023 członkom Zarządu,
9. Wybór członków Zarządu PSZN,
10. Wybór członków Komisji rewizyjnej PSZN,
11. Wybór członków Komisji Etyki PSZN,
12. Wolne wnioski i dyskusja,
13. Zamknięcie obrad.

W związku z faktem, że podczas planowanego zebrania odbędą się wybory nowych członków Zarządu naszego Stowarzyszenia , osoby zainteresowane udziałem w wyborach winny przesłać (elektronicznie) do biura PSZN w Warszawie ( biuro@polski-zarzadca.pl ) stosowne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie do władz.
Osoby, które będą reprezentować nieobecnego członka na zebraniu winny przesłać upoważnienie.

Serdecznie zapraszamy do udziału 

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com