PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Warsztaty > WAKACYJNY WEEKENDOWY KURS ON-LINE NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI (pierwszy klucz do wiedzy jak być zarządcą nieruchomości)
8
lip

WAKACYJNY WEEKENDOWY KURS ON-LINE NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI (pierwszy klucz do wiedzy jak być zarządcą nieruchomości)

 

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie, najstarsza organizacja zawodowa zarządców nieruchomości w Polsce  zaprasza wszystkich  chętnych do poszerzenia swojej wiedzy na  kolejną edycję kursu zawodowego on-line kształcącego zarządców nieruchomości w podstawowym zakresie. 

Wakacyjną edycję naszego kursu  planujemy w dniach  :

od 8 lipca do 30 lipca 2023 roku

Program kursu oparty jest o minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), które z kolei powstały na bazie profilu kompetencyjnego CEPI -CEI (Europejskiej Rady Nieruchomości), której PFRN jest członkiem. Kurs zorganizowany jest w formie czterech zjazdów weekendowych, podczas których realizuje się 60 godzin edukacyjnych.

Kurs prowadzić będzie aż siedmiu wykładowców , którzy są cenionymi w branży specjalistami posiadającymi dużą wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim olbrzymie doświadczenie oraz praktykę w wykonywanym od wielu lat zawodzie zarządcy nieruchomości. 

Nasz kurs, sposób i  tematyka wykładów został doceniony przez menedżerów firm zatrudniających specjalistów od zarządzania nieruchomościami jako ważny element dokształcania swoich pracowników.

Każda osoba, która ukończy nasz kurs otrzyma w formie elektronicznej zaświadczenie wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości potwierdzające fakt ukończenia kursu zarządcy nieruchomości.

w  takim przypadku wynosi jedynie:

2000,00 zł 

Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości PFRN należy ukończyć nasz kurs oraz  dodatkowo zdać egzamin.

Ukończony kurs i zdany egzamin jest równoznaczny z otrzymaniem  Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po uprzedniej rejestracji one-line w Centralnym Rejestrze Zarządców PFRN.

cena egzaminu PFRN wynosi dodatkowo

200,00 zł 

Zgodnie z  wytycznymi PFRN egzamin  składa się z części testowej ( 50 pytań) oraz trzech pytań opisowych. Warunkiem zdania egzaminu jest wskazanie prawidłowych odpowiedzi w 39 pytaniach testowych i udzielenie prawidłowej odpowiedzi przynajmniej na jedno pytanie opisowe. 

Po pozytywnym ukończeniu kursu każdy jego uczestnik ma prawo przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. 

Zajęcia będą odbywały się (on line) na platformie internetowej ZOOM

Kurs w wersji on line posiada wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych:

Deklaracja na kurs 8.07. –  30.07.2023r.Harmonogram kursu 8.07. –  30.07.2023r.

Nasi wykładowcy:

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com