PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > O nas > Nasza misja

Nasza misja

Misją Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie, bo tak brzmi pełna nazwa naszej organizacji, było wówczas tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców przez ustalenie i nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej a także poprzez udział Stowarzyszenia w pracach organów stanowiących akty prawne wpływające na zarządzanie nieruchomościami. Oczekiwaliśmy że Stowarzyszenie odgrywać tez będzie istotną rolę jako rolę forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii zawodowych.

Gdy z dniem 1 stycznia 2014 roku, w wyniku ustawy deregulacyjnej zniesione zostały państwowe licencje zawodowe, w gruzach legły główne atrybuty funkcjonowania naszego środowiska takie jak konieczność permanentnego podnoszenia kwalifikacji dla utrzymania licencji oraz odpowiedzialność zawodowa przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej Ministerstwa Infrastruktury. Stowarzyszenie utraciło najpoważniejsze źródło zasilania finansowego jakim było uczestnictwo w procesie licencyjnym, na etapie weryfikacji dzienników praktyk zawodowych a rynek zasiliły rzesze przypadkowych przedsiębiorców nie posiadających kwalifikacji i nie podlegających żadnym kodeksom, za to tanich.

Dewastacyjny charakter ustawy deregulacyjnej jeśli chodzi o usługi zarządzania nieruchomościami wspólnymi wynika też z tego, że odbiorcy tej usługi, zarządy wspólnot mieszkaniowych , składają się najczęściej z osób, które nie są w stanie ocenić ani merytorycznej zawartości ofert na zarządzanie a następnie samej pracy zarządcy, którego jakość pracy może mieć istotny wpływ na jakość życia ogółu właścicieli lokali. O czym przekonują się ci, którym odłączono energię elektryczna czy ogrzewanie z powodu nie zapłaconych rachunków.

Koleżanki i Koledzy, nowa rzeczywistość, wymogła przedefiniowanie misji Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie, którą dziś określilibyśmy jako kształtowanie wizerunku zarządcy nieruchomości członka PSZN, jako kompetentnego specjalisty działającego na rzecz właścicieli nieruchomości z najwyższą starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z Kodeksem Etyki.

Chcielibyśmy aby informacje zawarte na naszej stronie, były przydatne nie tylko dla samych zarządców ale również dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, ponieważ przestawimy takie materiały jak :
– katalog dobrych praktyk (po czym poznać, że zarządca zna się na rzeczy)
– standardową wycenę usług zarządczych, jako t.zw. benchmark czyli wskazówkę (jeżeli proponowane stawki za zarządzanie będą bardzo odległe poziomu benchmarku oznaczać będzie że mamy do czynienia z podejrzanym typem) . Wykonanie każdej usługi posiada nierozdzielne trzy cechy, które nigdy nie występują jednocześnie : Szybko – Dobrze – Tanio . Jeżeli lekceważymy te zasadę musimy zaakceptować konsekwencje.

A

Aby dołączyć do naszego grona pobierz i wypełnij deklarację członkowską

pobierz

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com