PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Warsztaty > KURS ON-LINE NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
16
wrz

KURS ON-LINE NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI Z LICENCJĄ POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie to najstarsza organizacja zawodowa zarządców nieruchomości w Polsce. Współpracując i zrzeszając wybitnych fachowców z branży nieruchomości  zapraszamy wszystkich  chętnych, którzy chcą poznać ten trudny i wymagający zawód, na ponad  sześćdziesięciogodzinny kurs on-line kształcący zarządców nieruchomości w podstawowym zakresie. 

Edycję naszego najbliższego kursu  planujemy w dniach  :

od 16 września do 8 października 2023 roku

Program kursu oparty jest o minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), które z kolei powstały na bazie profilu kompetencyjnego CEPI -CEI (Europejskiej Rady Nieruchomości), której PFRN jest członkiem. Kurs zorganizowany jest w formie  zjazdów weekendowych, podczas których realizuje się 61 godzin edukacyjnych.

Proponowany kurs prowadzić będzie aż siedmiu wykładowców , którzy są cenionymi w branży specjalistami posiadającymi dużą wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim olbrzymie doświadczenie oraz praktykę w wykonywanym od wielu lat zawodzie zarządcy nieruchomości. 

Nasz kurs, sposób jego prowadzenia oraz tematyka proponowanych wykładów został doceniony przez menedżerów firm zatrudniających specjalistów od zarządzania nieruchomościami, którzy rekomendują go  jako ważny element dokształcania swoich pracowników.

Każda osoba, która ukończy nasz kurs otrzyma w formie elektronicznej zaświadczenie wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości potwierdzające fakt ukończenia kursu zarządcy nieruchomości.

w  takim przypadku koszt kursu wynosi jedynie:

2000,00 zł 

Aby uzyskać licencję zarządcy nieruchomości PFRN należy ukończyć nasz kurs oraz  dodatkowo zdać egzamin.

Ukończony kurs i zdany egzamin jest równoznaczny z otrzymaniem  Licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości po uprzedniej rejestracji one-line w Centralnym Rejestrze Zarządców PFRN.

cena egzaminu PFRN wynosi dodatkowo

200,00 zł 

Zgodnie z  wytycznymi PFRN egzamin  on-line składa się z części testowej ( 50 pytań) oraz trzech pytań opisowych. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 39 punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź w teście można uzyskać jeden punkt, za prawidłową odpowiedź na pytanie opisowe można uzyskać maksymalnie 3 punkty.  Niezależnie od wyniku egzaminu pisemnego zdający winien odpowiedzieć na przynajmniej jedno pytanie opisowe.  

Po pozytywnym ukończeniu kursu każdy jego uczestnik ma prawo przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. 

Zajęcia będą odbywały się (on line) na platformie internetowej ZOOM

Kurs w wersji on line posiada wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych:

Deklaracja na kurs 16.09. –  8.10.2023r. i  Harmonogram kursu 16.09. –  8.10.2023r.

Nasi wykładowcy (to nasz największy atut):

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com