PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Z życia stowarzyszenia > CEPI – Raport za 2023 rok.
30
lis

CEPI – Raport za 2023 rok.

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, że Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości zrzeszone jest w  Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która jest członkiem CEPI ( Europejskie Stowarzyszenie Zawodów Związanych z Nieruchomościami ) przedstawiamy poniżej raport z działalności CEPI za rok 2023   

Sprawozdanie z działalności CEPI w 2023 roku

CEPI (Europejskie Stowarzyszenie Zawodów Rynku Nieruchomości) jest działającym na poziomie Unii Europejskiej stowarzyszeniem zrzeszającym 33 wiodące krajowe organizacje zawodowe z 24 państw członkowskich  pojmowanej Europy.

Posiada swoją centralę w Brukseli, a jako organizacja non-profit, realizuje swoje zadania przy pomocy działającego w pełnym wymiarze czasu pracy Sekretariatu.

Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie standardów w zawodach nieruchomościowych oraz promowanie idei, aby zawody pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami były wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów przestrzegających wysokich standardów etycznych i praw konsumentów. 

Ponadto Stowarzyszenie podejmuje wielorakie wysiłki zmierzające do przedstawiania punktu widzenia specjalistów rynku nieruchomości decydentom Unii Europejskiej oraz poszukiwania i znajdowania praktycznych rozwiązań dotyczących wdrażania przez tychże specjalistów polityk i przepisów UE.

W swojej pracy kładzie nacisk na politykę europejską, lobbing i silną obecność w Brukseli.
W 2023 roku, CEPI kontynuowało aktywność w priorytetowych obszarach swojej polityki, jednocześnie monitorując i udostępniając informacje na przykład za pomocą wydawanego co 7 tygodni biuletynu i dwutygodnika „Brussels Flash”.

Opublikowaliśmy w tym roku kilka wydań skierowanego do naszych członków pisma „CEPI Meets” zawierającego rozmowy z decydentami i interesariuszami. 

Wartym wspomnienia jest również podcast CEPI istniejący od 2021 roku, mający średnio około 150 słuchaczy. Do tej pory zostało opublikowanych 16 odcinków z osobami z różnych państw Europy i świata.
Wytyczne CEPI na najbliższy  rok, skupione są na kilku kwestiach, które mają znaczenie dla organizacji członkowskich oraz są istotne z gospodarczego i politycznego punktu widzenia.

Nowe wydanie Policy Playbook and Work Program 2023-2025 przygotowane przez Stały Komitet Techniczny (PTC) zawiera następujące priorytety polityki:

1) Energia i klimat/zrównoważony rozwój,

2) Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy,

3) Regulacja, deregulacja i samoregulacja zawodów,

4) Cyfryzacja i inne potencjalnie trudne kwestie, takie jak azbest w budynkach, nielegalne zajmowanie mieszkań i Inicjatywa najmu krótkoterminowego (short-term rental initative – STR).

Przez cały 2023 rok stowarzyszenie omawiało bieżące zmiany w prawie klimatycznym UE, którego celem jest osiągnięcie 55% redukcji netto do 2030 roku oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku, a także kroki podjęte przez decydentów UE w celu rozwiązania obecnego kryzysu energetycznego. Śledzono również postępy nad unijnym pakietem przepisów dotyczącym przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, który jest ściśle powiązany z rozwojem narzędzia CEPI AML.

Jednym z głównych narzędzi uruchomionych przez Komisję Europejską (KE) w celu realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększonych celów redukcyjnych, jest propozycja zmiany Dyrektywy o Charakterystyce Wydajności Energetycznej Budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD), która została przyjęta przez KE w grudniu 2021 roku i była przedmiotem wielu rozmów międzyresortowych.

Obecnie zbliżamy się do ostatecznego porozumienia pomiędzy decydentami UE, a zakończenie negocjacji powinno nastąpić przed końcem roku. Wpływ Dyrektywy o Charakterystyce Wydajności Energetycznej Budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) na rynek nieruchomości był oceniany przez cały rok, z racji różnorodnych zmian które pojawiały się w tekście tej dyrektywy. Opinie naszych członków podkreśliły potrzebę pracy nad Narodowymi Planami Renowacji Budynków w bliskiej współpracy ze specjalistami rynku nieruchomości, potrzebę efektywnych mechanizmów wsparcia finansowego oraz pomysłu realistycznej harmonizacji certyfikatów wydajności energetycznej (Energy Performance Certificates – EPC) w całej Europie.
Te wszystkie opinie zostały zawarte w oświadczeniu CEPI w sprawie zmiany Dyrektywy
o Charakterystyce Wydajności Energetycznej Budynków, które zostało zatwierdzone przez PTC/ETF oraz zarząd. W dniu 9 marca 2023 roku podpisano dokument przedstawiający stanowisko CEPI i został on rozesłany na szczeblu Unii Europejskiej oraz do naszych zewnętrznych interesariuszy.
Od tamtej pory CEPI pozostaje w bliskim kontakcie z kluczowymi osobami w Komisji, Radzie oraz PE.

W zakresie trwających prac nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), położyliśmy nacisk na rozwój sytuacji w związku z art. 19 projektu rozporządzenia w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dotyczącym czasu, w którym specjaliści nieruchomościowi musieliby zacząć stosować kontrolę tożsamości.
Na obecnym etapie kompromisowe brzmienie artykułu jest korzystne dla naszych członków.

CEPI będzie kontynuowało lobbing w zakresie całego pakietu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, który mają zostać przyjęty na początku 2024 roku.

Dużo uwagi i wysiłku zostało poświęcone powstaniu CEPI AML, które ma na celu zapewnić łatwiejsze zachowanie zgodności z przepisami, upraszczając codzienną pracą zawodową naszych specjalistów. Narzędzie to, które zostanie utworzone we współpracy z cyfrowym ekspertem CEPI – Optimasys, ma zostać oddane do użytku w 2024 roku. Sukces tego projektu będzie również wymagał ścisłej współpracy z ekspertami z zakresu AML naszych narodowych stowarzyszeń.
Na międzynarodowym poziomie, CEPI pozostawało w kontakcie z grupą specjalną ds. działań finansowych (Financial Action Task Force – FATF), światowym liderem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Skontaktowali się z nami w okresie letnim, byśmy udzielili opinii nt. wniosku, dotyczącego możliwego zawieszenia transakcji, co obrazuje jak bliską współpracę mamy.

Grupa Wsparcia Regulacji (Regulation Support Group – RSG) dalej udziela wsparcia krajom przechodzącym zmiany regulacyjne, takim jak Rumunia, Bułgaria i Albania.
W międzyczasie, zważając na fakt, że przeprowadzenie corocznych zmian regulacji krajowych nie jest łatwym zadaniem i nasi członkowie nie zgłosili żadnych istotnych zmian regulacyjnych w 2023 roku, podjęto decyzję przełożenia raportu „Sytuacja regulacyjna zawodów nieruchomościowych w Europie” z jesieni 2023 na jesień 2024 oraz publikowanie go co dwa lata.
Grupy robocze i komisje techniczne CEPI, miały wiele spotkań online w ciągu całego roku.
Komitet ds. komunikacji spotykał się regularnie by omawiać dalszy rozwój strategii komunikacyjnej CEPI (arkusz informacyjny CEPI, strategia mediów społecznościowych CEPI, podcasty CEPI, akademii CEPI, działalność mediów społecznościowych CEPI). Była ona również odpowiedzialna za uruchomienie w sierpniu nowej strony internetowej CEPI (cepi.eu) w Sierpniu.
Strona ta pozwala na dużo łatwiejsze poruszanie się po niej oraz zawiera dodatkowe funkcje, które członkowie mogą wykorzystywać.
CEPI włożyło wiele wysiłku w 2023 roku w rozwój i rozpowszechnienie marki europejskiej jakości MMCEPI wśród swoich członków, starając się ustanowić ją wiodącym standardem jakości dla specjalistów w całej gospodarce europejskiej do 2025 roku. Dedykowany zespół MMCEPI rozpoczął prace w czerwcu, działając na podstawie mandatu Komitetu ds. Komunikacji.
Od tamtej pory zespół położył fundament dla stworzenia europejskiego rejestru MMCEPI oraz podstawowe warunki korzystania ze znaku towarowego oraz certyfikatu. Należy podkreślić, że już dwadzieścia sześć z trzydziestu trzech aktualnych członków stowarzyszenia, zdecydowało się wykorzystywać ten znak jakości do końca następnego roku.
Komitet ds. edukacji kontynuował pracę nad projektami edukacyjnymi CEPI.
Dwa nowe uniwersytety dołączyły programu CEPI Eurdec w tym roku, Uniwersytet Ankara oraz Beroepsopleiding Makelaars z Niederlandów, a Niemiecki Instytut Steinbeis Hochschule dołączy do niego wkrótce. Biuletyn informacyjny dla absolwentów Eurdec pozostaje istotnym narzędziem dla naszej absolwenckiej społeczności, a nowa wideo-recenzja Eurdec zostanie wydana w najbliższym czasie.
Program poświadczania uznania (Attestation of Recognition – AoR) przyjął trzy nowe stowarzyszenia, GNARE z Gruzji, VBO z Niderlandów oraz NAREA z Albanii. W tym momencie liczy on jedenaście organizacji z dziesięciu krajów.

W listopadzie 2023 roku CEPI organizuje seminarium edukacyjne w Paryżu, by świętować piątą rocznicę wznowienia programu Eurdec.
Prelegenci z sektora edukacyjnego, tacy jak Olivier Paré, dyrektor Kampusu SNPI, Claudine Speltz, przewodnicząca Komitetu ds. Edukacji oraz Paloma Tantavull de la Paz będą dzielić się szczegółowym i praktycznym doświadczeniem z Eurdec oraz ich wizjami edukacji w Europie.
Zespół roboczy ds. cyfryzacji omówił możliwe nowe i użyteczne narzędzia informatyczne dla specjalistów sektora nieruchomości. Niektóre cyfrowe partnerstwa zostaną przedstawione podczas drugiego dnia naszego zgromadzenia w Paryżu. Zespół ds. cyfryzacji zaczął również prowadzić spotkania ekspertów AML, odgrywa więc decydującą rolę w tworzeniu narzędzia sektorowego AML CEPI dla Europy.
Nasze wysiłki na rzesz rozszerzenia rodziny CEPI, złożonej z czołowych krajowych stowarzyszeń rynku nieruchomości osiągnęły sukces polegający na dołączeniu San Marino i Łotwy do grona obserwatorów w 2024 a także paru innych krajów w Europie.
Nawiązaliśmy również więzy z Danią, Maltą, Portugalią i trwają rozmowy w celu zapewnienia bliższej współpracy w przyszłości.
Spotkania pomiędzy Prezydentem CEPI, Sekretarzem Generalnym, Skarbnikiem oraz doradcą finansowym i dyrektorem generalnym CEPI i specjalistą ds. wydarzeń i administracji odbywały się regularnie w celu uważnego obserwowania zmian budżetowych i nie tylko.
Rok 2023 przyniósł istotne zmiany w Sekretariacie, w postaci dwóch nowych członków zespołu, Giorgio Pinna na stanowisku specjalisty ds. wydarzeń i administracji oraz Maria-Alexandra Mihăilă w roli kierownika projektu.
Pełny kalendarz wydarzeń na rok 2024 jest zaplanowany i zostanie  udostępniony członkom na początku przyszłego roku.

Bruksela, listopad 2023

 

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com