PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Warsztaty > WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W PIGUŁCE
22
lis

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W PIGUŁCE

– jednodniowe szkolenie on-line w zakresie podstawowych wiadomości dla członków zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz ich odpowiedzialności przed prawem.

Szanowni Państwo!

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie kontynuując swoja misje edukacyjną dla osób pragnących dowiedzieć się więcej w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, zaprasza na kolejny wykład będący wprowadzeniem w podstawowe arkana zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi.

W dniu 22 listopada 2023 roku ( środa)

w godzinach 12.oo – 17.oo

proponujemy Państwu szkolenie on-line pt.

Wspólnota mieszkaniowa w pigułce 

– podstawowe wiadomości dla członków zarządów i administratorów”

Szkolenie to jest kierowane przede wszystkim do członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkich osób, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w zawodzie zarządcy nieruchomości.

Zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Otoczenie prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej – prawo własności, współwłasność, kodeks cywilny, ustawa o własności lokali.
  2. Odpowiedzialność organizacyjna, cywilna, karna i karno-skarbowa członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.
  3. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej – sporządzanie, odczytywanie.
  4. Statut i regulaminy wspólnoty mieszkaniowej – wymóg czy konieczność ?
  5. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej – celowość, prawidłowość, ważność, tryb zaskarżenia.
  6. Zebranie właścicieli nieruchomości – zwołanie, przedmiot, prowadzenie.
  7. Profesjonalny zarządca nieruchomości na usługach wspólnoty mieszkaniowej.
  8. RODO a wspólnota mieszkaniowa.
  9. Ubezpieczenia wspólnoty i zarządu.

Nasze szkolenie posiada wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych: 

–  podczas szkolenia będziecie Państwo widzieć zarówno ekran wykładowcy, jak i samego wykładowcę:

–  w trakcie szkolenia wykładowca będzie uwzględniał czas na przerwy;

–  będzie istniała możliwość zadawania pytań wykładowcy podczas wykładu poprzez wbudowany mechanizm czatu, ale i w bezpośredniej rozmowie;

– przed szkoleniem otrzymają Państwo stosowne materiały do wydrukowania;

– zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą przesłane Państwu pocztą,

Głównym atutem jest to, że –  nie muszą Państwo wychodzić z domu, żeby uczestniczyć w pełnowartościowym spotkaniu;

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w innych szkoleniach on line organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Całość poprowadzi Pan Jacek Janas, który od 30 lat jest zarządcą nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Jest absolwentem warszawskiej SGH ze specjalizacją „organizacja i zarządzanie” oraz „zarządzanie logistyczne”, a także Akademii Leona Koźmińskiego ze specjalizacją „zarządzanie nieruchomościami”. Niezbędnymi w jego pracy są również posiadane przez niego dyplomy technika elektryka oraz technika elektronika.
Jacek Janas uczestniczył w licznych seminariach i szkoleniach poświęconych tematyce zarządzania nieruchomościami, m.in. pod auspicjami IREM tj. Institute of Real Estate Management of Chicago.
Obecnie jest Wiceprezydentem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.
Od kilku lat wspomaga polski system sądowniczy jako biegły sądowy w zakresie zarządzania nieruchomościami, rozliczeń we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.
Dzięki zdobytym przez lata wiedzy i doświadczeniu, od kilku lat prowadzi ciekawe szkolenia i wykłady dla zarządców i administratorów nieruchomości oraz członków zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jest osobą niezwykle kontaktową i konkretną, dzięki czemu jego wykłady są wysoko cenione w branży. Poza tym olbrzymie poczucie humoru i doświadczenie owocują mnogością anegdot oraz przykładów zaczerpniętych z życia, a dosadnie obrazujących omawiane problemy i praktyczne aspekty wykonywania zawodu zarządcy.
Od wielu lat współpracuje z czasopismami „Wspólnota mieszkaniowa” i „Administrator”, które zamieszczają jego publikacje.

Każda osoba, która ukończy szkolenie otrzyma stosowne zaświadczenie wystawione przez Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie potwierdzające fakt jego ukończenia i nabycia określonej wiedzy.

Cena szkolenia on-line wynosi 290,- zł

Cena szkolenia on-line dla członków stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN oraz członków zarządów wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez członków naszego PSZN wynosi jedynie 190,- zł

Deklaracja na szkolenie on-line ” Wspólnota w pigułce” 22.11.2023 r.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com