PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Z życia stowarzyszenia > 26.06.2019 Walne Zebranie Członków PSZN
5
cze

26.06.2019 Walne Zebranie Członków PSZN

Szanowni Państwo,
Zgodnie z par. 33 pkt 1 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, Zarząd PSZN zobowiązany jest do zwołania zebrania członków co najmniej raz w roku.
W związku z powyższym Zarząd PSZN zwołuje                  Walne Zebranie Członków PSZN na dzień 26.06.2019 r (środa) na godzinę 16.30 w siedzibie PSZN ul Grzybowska 45

 

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania;
5. Przedstawienie sprawozdania zarządu PSZN za rok 2018
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PSZN za rok 2018
7. Przyjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
8. Głosowanie nad udzieleniem przez Walne Zebranie absolutorium za rok 2018 członkom zarządu
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd PSZN

Wszystkie projekty uchwał, bilans i sprawozdanie za 2018r są do wglądu w siedzibie stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com